....!!!

بیهوده است،مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی دینی آدمها!!!

کسی که دروغ نمیگوید،

کسی که مهربان و با انصاف است،

کسی که از رنج دیگران اندوهگین میشود و

از شادمانی آنها شاد است...

کسی که انسان را ، پرنده را ، گیاه را و زمین را محترم میدارد...

به مقصد رسیده است!!!

از هر راهی که رفته باشد...

/ 1 نظر / 13 بازدید
مرتضي

پشت هیچ چراغ قرمزی توقف نمی کنم وقتی چشم های تو سبزند ...!